12/17/2009

Хөгжмийн эгшгийн нэр, хувиргалтын тэмдэгүүд

Хөгжмийн эгшгийг үсгээр болон үеэр 2 янзаар нэрлэдэг.
Үеэр    нэрлэх: ДО  РЕ  МИ ФА  СОЛЬ ЛЯ  СИ
Үсгээр нэрлэх: C     D    E    F     G        A     H

Жич: си өнгийн тэмдэглэгээ "Н" нэлээд сүүлд орж ирсэн. Өнөөгийн хэрэглээнд В, Н аль алинаар хэрэглэж байгаа. (Си - Н, Си бемоль - В гэсэн тэмдэглэгээ ба Си - В, Си бемоль - Вb тэмдэглэгээ аль аль нь тохиолддог. Гитарчдын хувьд ихэвчлэн 2 дахь тэмдэглгээг нь хэрэглэнэ.)

Дуулах, дэвсгэр хөг, аккордыг нэрлэхэд үсгэн тэмдэглэгээг хэрэглэдэг.

Төгөлдөр хуурын даралтуудыг нэрлэх:


Хагас тон - Өргүүдийн хоорондох хамгийн бага зай. (төгөлдөр хуурын дараалсан хар, цагаан даралтуудын дууны өнгөний хоорондох зай, гитар дээр бол нэг утсан дээр дараалсан лад(fret) дээр дарж дуугаргахад дуугарах дууны ялгарамж гэж ойлгож болно)

Бүтэн тон - 2 өргийн хоорондох зай бөгөөд 2 хагас тоны зайтай байна.

Хувиргалтын тэмдэгүүд(мэргэжлийн хэллэгт Альтерацын тэмдэгүүд гэж нэрлэдэг) - Өргийг хагас, бүтэн тоноор дээшлүүлэх буюу доошлуулах тэмдэг. Нийтдээ 5 янзын хувиргалтын тэмдэгүүд байдаг. Үүнд:

Диез(#) - Өнгийг хагас тон дээшлүүлэх
Бемоль(♭) - Өнгийг хагас тон доошлуулах
Дабль диез(х) - өнгийг бүтэн тоноор дээшлүүлэх
Дабль бемоль(♭♭) - өнгийг бүтэн тоноор доошлуулах
Бекарь(♮) - хувиргалтын тэмдгүүдийг хүчингүй болгож цэвэрлэнэ.

Нэг өнгөийг 2 өөрөөр нэрлэхийг Энгармонизм буюу эгшиг зохицох ёс гэж нэрлэдэг.

Жишээ нь: До# = Pe♭ гэх мэт.

Диатоник хагас тон - хоёр өөрөөр нэрлэгдэж байгаа өнгүүдийг хоорондох хагас тоныг хэлнэ. (До, Pe♭)

Хроматик хагас тон - хоёр ижил нэрлэгдэж байгаа өнгүүдийн хоорондох хагас тон. (До,До#)

11/17/2009

Linux MacOS FreeBSD Windows нарт зориулсан OPEN SOURCE guitar pro

With TuxGuitar, you will be able to compose music using the following features

* Tablature editor
* Score Viewer
* Multitrack display
* Autoscroll while playing
* Note duration management
* Various effects (bend, slide, vibrato, hammer-on/pull-off)
* Support for triplets (5,6,7,9,10,11,12)
* Repeat open and close
* Time signature management
* Tempo management
* Imports and exports gp3,gp4 and gp5 files

Сайхаан сайхан Линукс дээрээ одоо Guitar Proгоо ашиглаад табаа уншаад гитаараа сураад байж дээ


11/09/2009

Guitar Pro 5.2 нэмэлт сайн дуугаралттай болгодог RSE pack


Guitar Pro is a multitrack tablature editor for guitar, banjo and bass. Besides writing scores, Guitar Pro is a useful resource for guitarists from beginner to experienced levels to progress , compose , or simply accompany themselves.
A Powerful, Simple and Intuitive Editor
Guitar Pro allows you to create whole scores for guitar, bass or other stringed instruments in a few minutes.
View and Listen to your Tablatures
Far more than a simple editor, Guitar Pro allows you to view and listen to your scores in high quality.
A Complete Workshop for the Guitarist
Guitar Pro includes many tools for the guitarist such as the chord diagram generator, the guitar tuner, the metronome, the scale tool or the fretboard...Chord finder

Хэрэгтэй гитарын chord буюу барилтаа хай

Монголын Гитар сонирхогчдын блог нээлээ.


Энэхүү блог сайтыг гитар сонирхдог тоглодог хүмүүсийн илүү ихийг сурах, мэддэг зүйлээ бусадтай хуваалцах зорилгоор нээж байна.

Та бүхнийг надтай хамтран ажиллан гэж найдаж байна.

Хүндэтгэсэн Ц.Одхүү (Metod).