3/23/2010

Нотны үргэлжлэх хугацаа, Хэмнэл, Хэм, Хэмжээ, Такт

Нотнууд нь урт богиноороо (үргэлжлэх дуугарах хэмжээ) ялгаатай байдаг. Доорхи зураг дээр дараагийн нот болгон нь өмнөхөөсөө 2 дахин богино байгааг харуулж байна.
- Бүтэн нот

- Хагас нот

- Дөрөвт нот

- Наймт нот

- Арван зургаат нот

- Гучин хоёрт нот